De oefentherapeuten van Oefentherapie Nijkerk vinden het waarborgen van kwaliteit erg belangrijk. Als basis hebben wij de opleiding Oefentherapie Cesar afgerond en staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Om opgenomen te worden in dit kwaliteitsregister moeten wij voldoen aan alle kwaliteitscriteria opgesteld door het Kwaliteitsregister Paramedici gericht op o.a. bij- en nascholing, wetenschappelijk onderzoek en het volgen van beroepsgerichte bijeenkomsten zoals Intercollegiaal Overleg. Intercollegiaal Overleg volgen wij 5 maal per jaar.

Wij begeleiden regelmatig stagiairs vanuit de opleiding Oefentherapie Cesar en Oefentherapie Mensendieck. voornamelijk uit het derde en vierde jaar van de opleiding. Het kan zijn dat u tijdens uw behandeling een van de stagiaires zal zien. Dit zullen wij bij het maken een afspraak bij u aangeven, zodat u op de hoogte hiervan bent.

Heeft u toch nog een klacht over uw oefentherapeut Cesar, u kunt er iets aan doen. Klik hier voor meer informatie. 

Categories: Uncategorised